Ohashi N., Harada S., Mizuguchi T., Irahara Y., Yamada Y., Kotani M., Nomura W., Matsushita S., Yoshimura K., Tamamura H. Small molecular CD4 mimics containing mono-cyclohexyl moieties as HIV entry inhibitors. ChemMedChem, in press, 2016.

カテゴリー: Publication パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。